ОДРЖАНА 25. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА СОМБОРА

У Великој сали зграде Жупаније данас је одржана 25. седница Скупштине града Сомбора. Седницом је председавао Зоран Рус, а одборници су одлучивали о 21 тачки дневног реда.

Између осталог, Скупштина града прихватила је информацију о извршеној екстерној ревизији завршног рачуна буџета града Сомбора за 2022. годину.

Одборници су усвојили извештај о извршењу Одлуке о буџету Града Сомбора за 2023. годину, за период јануар – јун. Укупно остварени приходи у првих шест месеци 2023. године износе 1.863.465.230 динара. У структури остварених прихода највеће учешће има приход од пореза на доходак, добит и капиталне добитке у оквиру кога се налази и Порез на зараде (46,7%), приход на име трансфера од других нивоа власти (17,6%), док је група пореза на имовину, као највећи изворни приход локалне самоуправе остварила учешће од 22,4%. Расходи и издаци у Одлуци о буџету Града Сомбора за 2023. годину, за период јануар – јун, са извором финансирања градског буџета дефинисани су на следећем нивоу: Опште услуге локалне самоуправе и политички систем локалне самоуправе 16,6%, комунална област 23,2%, друштвене делатности 22,1%, образовање 23,7%, расходи опште намене 10,5% и расходи пољопривреде и заштите животне средине 3,9%.

На 25. седници Скупштине града Сомбора, одборници су усвојили Извештај о раду јавно комуналних предузећа за 2022. годину. Усвојени су Извештаји о раду ЈКП „Енергана“, ЈКП „Зеленило“, ЈКП „Водовод“ Бездан, ЈКП „Водоканал“, ЈКП „Простор“, ЈКП „Чистоћа“ и ЈКП „Паркинг сервис Сомбор“ за 2022. годину. Одборници су на данашњој седници, између осталог, донели решење о усвајању Извештаја о раду месних заједница на територији града Сомбора за 2022. годину, као и расправљали о имовинско правним предметима, о изборима и именовањима и другим питањима.