ОДРЖАНА 41. СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА СОМБОРА

ОДРЖАНА 41. СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА СОМБОРА

Градско веће је, на 41. седници, донело План јавних набавки у 2017. години, те прихватило предлог Комисије за утврђивање основа и висине накнаде штете настале услед уједа паса луталица и то за вансудска поравнања за 25 малолетних лица којима би се исплатила накнада у износу од 50.000,00 динара, а у наведени износ се укључују и адвокатски трошкови. Комисија је предложила, а Веће прихватило да 102 лица, на име накнаде за штету добију по 25.000,00 динара (у износ су укључени и трошкови адвоката), а одбијени су захтеви 13 лица.

На 41. седници, одржаној 30. децембра, Веће је утврдило Предлог одлуке о покретању поступка јавно-приватног партнерства без елемената концесије за реализацију пројекта реконструкције, рационализације и одржавања јавног осветљења на територији Града Сомбора и предложило чланове стручног тима за реализацију наведеног пројекта. Оба предлога биће упућена Скупштини града  на разматрање и одлучивање.

Веће је одлучило и о финансијским питањима, међу којима и о додели поклон честитке у износу од 100.000,00 динара прворођеној беби у 2017. години.

Градско веће је одлучило и о другим питањима из делокруга свога рада.