апр 27

ОДРЖАНА 58. СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА

58. седница градског већа

Градско веће је, имајући у виду интерес локалне заједнице, донело закључак којим је овластило Правобранилаштво града Сомбора да гласа за унапред припремљени план реогранизације а.д. „Севертранс“, на рочишту заказаном пред Привредним судом у Сомбору.
На 58. седници, одржаној 27. априла 2017. године, Веће је одбило захтев Основне школе „Петар Кочић“ у Риђици да се цена изношења комуналног отпада за све школе умањи. Школама је, како у образложењу наводи ЈКП „Чистоћа“, већ учињен уступак тиме што се за време зимског и летњег школског распуста не наплаћује услуга изношења смећа, a додатна корекција цена би се негативно одразила на пословање.
Веће је прихватило ценовник ЈКП „Простор“ за обављање услуга архитектонске и инжењерске делатности и техничко саветовање за 2017. годину и одлучило о другим питањима из делокруга свог рада.

Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација