ОДРЖАНА ЧЕТВРТА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА СОМБОРА

Заменик председника Скупштине Радомир Лековић, председник Скупштине Града Сомбора Зоран Рус и секретар Скупштине Града Сомбора Душанка Голубовић

Заменик председника Скупштине Радомир Лековић, председник Скупштине Града Сомбора Зоран Рус и секретар Скупштине Града Сомбора Душанка Голубовић

Данас је у Великој скупштинској сали зграде Жупаније одржана четврта седница Скупштине Града Сомбора. Седницом је председавао председник Скупштине града Зоран Рус, а одборници су одлучивали о 24 тачке дневног реда.

Између осталог, Скупштина Града Сомбора усвојила је Одлуку о првом ребалансу Одлуке о Буџету Града Сомбора за 2020. годину, Одлуку о првим изменама и допунама Одлуке о припреми и дистрибуцији воде за пиће, одвођењу и пречишћавању употребљених вода и одвођењу атмосферских вода на подручју Града Сомбора; и Одлуку о четвртим изменама и допунама Одлуке о уређењу Града.

На четвртој седници одборници су дали сагласност на програме пословања јавних комуналних предузећа за 2020. годину, као и на извештаје о раду јавних комуналних предузећа током 2019. године.