ОДРЖАНА ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА НАЦРТА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ЗА 2022. ГОДИНУ

Након завршене Јавне расправе која је трајала од 29. новембра до 13. децембра, данас је у Великој скупштинској сали зграде „Жупаније“ одржана јавна презентација нацрта Одлуке о буџету града Сомбора за 2022. годину, коју су организовали Одељење за финансије Градске управе града Сомбора и члан Градског већа за област финансија и привреде Сава Дојић.

Током трајања јавне расправе пристигло је 13 примедби и сугестија, од чега је 9 делимично или потпуно уважено и сврстано у нацрт градског буџета за 2022. годину.

Полазећи од претпоставки макроекономске политике дефинисане Упутством Министарства финансија Републике Србије и Ревидираном фискалном стратегијом за 2022. годину, за наредни период процењено је да ће обим градских прихода у у 2022. години износити 3.982.435.750 динара.

Најзначајнији део буџетских средстава и ове године биће усмерен на комуналну област јер приоритет локалне самоуправе представљају капитални инвестициони пројекти, док су издвајања за Градску управу, извршни орган, Скупштину и градско правобранилаштво планирана у складу са оствареним уштедама, које су остварене захваљујући рестриктивним мерама потрошње у претходном периоду. Град ће, између осталог, у оквиру социјалне компоненте буџета и током 2022. године обезбедити средства за: регрес путних трошкова за ђаке средњих школа, једнократне накнаде за незапослене породиље, финансирање потреба инклузивног образовања,  родитељски додатак за прворођено дете, помоћ и нега у кући, средства за реализацију Локалног акционог плана запошљавања града Сомбора, као и за функционисање народне кухиње.

Глобална расподела на расходној страни буџета је:

  • Градска управа, извршни орган, Скупштина и градско Правобранилаштво (455.539.000 динара) 11,44%
  • комунална област (1.487.589.500 динара) 37,13%
  • друштвене делатности (943.036.250 динара) 23,68%
  • образовање (710.094.000 динара) 17,83%
  • расходи опште намене (395.177.000) 9,92%

План бруто буџета за 2022. годину у износу од 3.982.435.750 динара обухвата средства опредељена Одлуком о буџету Града Сомбора у износу од 3.782.720.000 динара и средства индиректних буџетских корисника предвиђена из осталих извора финансирања у износу од 199.715.750 динара.

Нацрт Одлуке обуџету Града Сомбора за 2022. годину наћи ће се пред већницима на следећој седници Градског већа.