јул 11

ОДРЖАНА ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О КУЋНОМ РЕДУ У СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМА

Виктор Деспотовић, помоћник и Жељко Ласло, млађи саветник Одељења за комуналне делатности

Нацрт Одлуке о општим правилима кућног реда у стамбеним и стамбено-пословним зградама био је на јавном увиду од 5. до 10. јула  2017. године, када је одржана завршна јавна седница на којој није било заинтересованих учесника.

Одлуком о кућном реду прописана су општа правила понашања у стамбеним и стамбено-пословним зградама, обавезна за све станаре. Поштовањем правила дефинисаних одлуком обезбедиће се ред, мир и сигурност у стамбеним и стамбено-пословним  зградама. Свим станарима ће се омогућити несметано коришћење посебних и заједничких делова зграде, као и очување заједничких делова зграде у уредном, исправном и сигурном стању за коришћење.

Одлуком се посебно одређује ниво буке  у коришћењу посебних делова зграде  како се власницима станова не би реметио мир у коришћењу станова.

 Како је рекао Жељко Ласло, млађи саветник у  Одељењу за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове, на Нацрт одлуке упућене су две сугестије. Једна се односи на регулисање  дневног времена за одмор, с обзиром да је током претходних година дошло до промена у прописаном радном времену, предложено је да се као дневно време за одмор одреди време од 16.00 до 18.00 часова. Овај предлог Одељење за комуналне делатности оценило је као добар и прихватљив и предложиће Градском већу да постане саставни део наведене одлуке.

Друга сугестија односи се на увођење забране извођења грађевинских и других  радова током викенда. Одељење је овај предлог одбацило као неприхватљив,  јер би тиме инвеститори  „изгубили“ око  100 дана  годишње.

Нацрт Одлуке о општим правилима кућног реда у стамбеним и стамбено-пословним зградама са предложеном изменом биће предмет разматрања на седници  Градског већа које ће утврдити Предлог Одлуке о којој ће се потом изјаснити и Скупштина града Сомбора.

                                                            Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација