ОДРЖАНА ПЕТА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА СОМБОРА

5. седница Скупштине Града Сомбора
5. седница Скупштине Града Сомбора

5. седница Скупштине Града Сомбора

Пета седница Скупштине Града Сомбора одржана је данас у Великој скупштинској сали зграде Жупаније. Седницом је председавао председник Скупштине града Зоран Рус, а одборници су одлучивали о 16 тачака дневног реда.

Између осталог, Скупштина Града Сомбора усвојила је извештај о извршењу Одлуке о буџету Града Сомбора за 2020. годину за период јануар-септембар, Одлуку о оснивању Савета за међунационалне односе, Одлуку о комуналној милицији, Одлуку о јавним расправама и Одлуку о разврставању неизграђеног грађевинског земљишта у пољопривредно, односно у шумско земљиште за сврху утврђивања основице пореза на имовину.

Према извештају о извршењу Одлуке о буџету Града Сомбора за 2020. годину за период јануар-септембар, текући приходи буџета Града су у посматраном периоду остврени у износу од 2.069.172.171 динара, док су буџетски расходи извршени у износу од 2.043.593.988 динара. У извештају је закључено да су све функције корисника очуване, а обавезе преузете Одлуком о буџету за текућу годину сервисиране, без обзира на проглашење епидемије у нашој земљи и тешку епидемиолошку ситуацију која нас је пратила од марта месеца, због чега је Влада Републике Србије предузела низ економско-фискалних мера са циљем помоћи привреди и становништву.

У Одлуци о разврставању неизграђеног грађевинског земљишта у пољопривредно односно шумско земљиште за сврху утврђивања основице пореза на имовину на територији Града Сомбора користи се законом прописана могућност да се грађевиснско земљиште које није приведено намени, већ се кристи као пољопривредно односно шумско, порески третира према начину коришћења, а не по врсти, чиме се умањује пореско оптеређење за власнике таквог земљишта и до четири пута. Обвезници пореза на имовину могу да до 31. јануара 2021. поднесу пореске пријаве за утврђивање пореза на имовину за непокретности које се, у складу са овом одлуком, разврставају у другачију групу непокретности у односу на групу у коју су били разврставни.

Одборници Скупштине града на петој седници изабрали су Чарну Петричевић за локалног омбудсмана Града Сомбора и именовали чланове управних и надзорних одбора неколико установа.