окт 02

ОДРЖАНА ТРЕЋА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА СОМБОРА

Трећа седница Скупштине града Сомбора

Данас је одржана трећа седница Скупштине града Сомбора којом је председавао председник Скупштине Зоран Рус.

Одборници су одлучивали о 32. тачаке дневног реда, између осталог о предлозима одлука за планове детаљних регулација неколико градских блокова, о предлогу одлуке о начину коришћења грађевинског земљишта које је у јавној својини Града Сомбора, а које се користи као пољопривредно земљиште до привођења намени, затим о предлогу одлуке о сахрањивању и гробљима на територији Града Сомбора, као и о извештајима о раду неколико установа у надлежности Града.

Одборници су усвојили измене решења о образовању Комисије за израду предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Сомбора за 2021. годину, као и предлог програма коришћења средстава за заштиту животне средине Града Сомбора за 2020. годину.

Усвојени су и предлози за именовање Надзорних одбора ЈКП Чистоћа, Енергана, Паркинг сервис, Простор, Водоканал, Водовод и Зеленило, као и разрешење и именовање чланова Школског одбора у ШОСО Вук Караџић, Средње техничке школе као и ОШ Иван Горан Ковачић у Станишићу.

Одборници су одлучивали и о другим питањима из делокруга свог рада.

Званична интернет презентација