апр 04

ОГРАНИЧЕЊА И ЗАБРАНЕ КРЕТАЊА ЛИЦА ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

Ради сузбијања и спречавања ширења заразне болести COVID -19 и заштите становништва од те болести, забрањено је кретање на јавним местима, односно ван станова, просторија и објеката за становање у стамбеним зградама и изван домаћинства (окућница), и то:

1)  лицима са навршених 65 и више година живота – у насељеним местима преко 5000 становника;

2)  лицима са навршених 70 и више година живота – у насељеним местима до 5000 становника.

Ова забрана не односи се на период суботом, од 04 до 07 часова.

3) Забрањује се свим лицима излазак ван станова, просторија и објеката за становање у стамбеним зградама и изван домаћинства (окућница), у времену од 17 до 05 часова радним данима, као и од 13 часова суботом до 05 часова понедељком.

4) Изузетно дозвољено је извођење кућних љубимаца у периоду од 23 часа до 01 час наредног дана, као и недељом у периоду од 08 до 10 часова, у трајању од 20 минута, највише до 200 м удаљености од места пребивалишта, односно боравишта, почев од 4. априла 2020. године.

У време када је излазак лица дозвољен, забрањује се да се више од два лица заједно крећу или задржавају на јавном месту на отвореном простору. Ова забрана (да се више од два лица заједно крећу или задржавају у време када је  излазак дозвољен) не односи се на родитеље са малолетном децом.

5)  Забрањује се кретање у свим парковима и јавним површинама намењеним за рекреацију и спорт.

6) Приликом одржавања сахрана забрањује се присуство више од 10 лица, уз обавезно поштовање међусобне удаљености присутних од 2 метра.

Непоштовање забрана казниће се за кривично дело у складу са Кривичним закоником, а за прекршај у складу са Уредбом о прекршају за кршење Наредбе министра унутрашњих послова о ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Србије.

Град Сомбор и МУП Сомбор апелују  на грађане да поштују ограничења и забране кретања и да због себе и других остану код куће.

 

Званична интернет презентација