ОТВОРЕН КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПРИЗНАЊА „АВРАМ МРАЗОВИЋ“

Град Сомбор и ове године доделиће признања „Аврам Мразовић“ просветним радницима из установа образовања са територије Града Сомбора, за изузетне резултате остварене у образовно-васпитном раду.

Пријаву на конкурс подносе предшколска установа, основне и средње школе и то за васпитаче, наставнике, професоре из своје установе, а на предлог надлежних органа предшколске установе и наставничких већа основних и средњих школа.

Конкурс је отворен од 15. септембра до 15. октобра 2022. године.

Пријава, односно предлог за доделу признања, са образложењем и прилозима, предаје се у Услужном центру града Сомбора, шалтер 11 и 12 (са напоменом: За Конкурс за доделу признања „Аврам Мразовић“).

Више информација доступно је на линку: