сеп 07

ПАРТИЦИПАТИВНО БУЏЕТИРАЊЕ – ДИРЕКТНО ОДЛУЧИВАЊЕ ГРАЂАНА О ПРОЈЕКТИМА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ЛОКАЛНУ ЗАЈЕДНИЦУ

Грађани Сомбора и ове године имаће могућност да одлуче о томе на које пројекте од значаја за њихову заједницу ће се утрошити средства из буџета града, а све то кроз процес партиципативног буџетирања.

Град Сомбор партиципативно буџетирање спроводи у оквиру реформе пореза на имовину уз помоћ Министарства финансија, Амбасаде Швајцарске и Министарства државне управе и локалне самоуправе, а уз техничку подршку Сталне конференције градова и општина.

Због пандемије корона вируса, ове године анкетирање грађана биће организовано на нешто другачији начин у односу на претходне године. Гласање ће се вршити само путем интернета. Почетак гласања планиран је за крај септембра.

Партиципативно буџетирање је начин на који грађани директно могу да у учествују у процесу одлучивања о трошењу средстава града, а поред тога, могу да учествују и у креирању локалнних политика кроз јавне расправе које се организују приликом доношења најважнијих одлука.

Званична интернет презентација