феб 26

ПЛАН ВРШЕЊА КОМУНАЛНО-ПОЛИЦИЈСКОГ НАДЗОРА ПО НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА ЗА МЕСЕЦ МАРТ

Одељење инспекције и комуналне полиције Градске управе града Сомбора ће у току месеца марта 2020. године путем комуналне полиције вршити контролу комуналног реда у складу са важећим прописима у свим насељеним местима на територији града Сомбора.

Надзор ће се, у месецу марту 2020. године, вршити по следећем распореду:

  • 04.03. Стапар и Дорослово
  • 05.03. Чонопља и Телечка
  • 11.03. Бачки Моноштор
  • 12.03. А. Шантић и Св. Милетић
  • 18.03. Кљајићево
  • 19.03.  Гаково и Растина
  • 24.03. Станишић и Риђица
  • 25.03. Б. Брег и Колут
  • 26.03. Бездан

Контакт са Одељењем инспекције и комуналне полиције грађани могу да остваре и мимо редовних посета селима и то на телефон: 025/468-241, путем електронске поште на е-маил: komunalnapolicija@sombor.rs, писаним путем редовном поштом на адресу: Одељење инспекције и комуналне полиције, Трг цара Уроша 1, 25101 Сомбор, као и посредством месне заједнице.

Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација