јул 26

ПОЧЕЛИ РАДОВИ НА УКЛАЊАЊУ ДИВЉЕ ДЕПОНИЈЕ СА ПОДРУЧЈА СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ „ГОРЊЕ ПОДУНАВЉЕ“

Чишћење резервата „Горње подунављњ“

Чишћење резервата „Горње подунавље“

Члан Градског већа за област пољопривреде Дарко Радуловић и запослени у Одељењу за пољопривреду Градске управе града Сомбора, обишли су радове на уклањању дивље депоније која се налази између Бачког Моноштора и Бездана, а у оквиру Специјалног резервата природе „Горње подунавље“. Радови се изводе по плану, уз стручан надзор, а рок за извршење је 31.10.2018. године.

На пословима уклањања дивље депоније ангажовано је ЈКП „Чистоћа“ Сомбор. Трошкове уклањања дивље депоније сноси Град Сомбор, у уделу од 70%, и по основу уговора о суфинансирању Аутономна покрајина Војводина, у уделу од 30%.

Одељење за пољопривреду и заштиту животне средине опомиње да је бацање смећа на пољопривредно земљиште кажњиво и најављује појачану контролу целокупног атара.

Званична интернет презентација