јун 28

ПОЧЕЛО СКИДАЊЕ УСЕВА СА УЗУРПИРАНИХ ПАРЦЕЛА

Руководилац Пољочуварске службе Горан Тривић, представник Одељења за пољопривреду и заштиту животне средине Предраг Џомба и члан Градског већа за област пољопривреде Дарко Радуловић

Руководилац Пољочуварске службе Горан Тривић, представник Одељења за пољопривреду и заштиту животне средине Предраг Џомба и члан Градског већа за област пољопривреде Дарко Радуловић

Члан Градског већа за област пољопривреде Дарко Радуловић је, 27. јуна 2019. године, са представницима Одељења за пољопривреду и заштиту животне средине и Пољочуварске службе, присуствовао жетви јечма са парцела КО Сомбор 1, катастарских бројева 6539, 6540/7 и 6543/5  коју је узурпирало непознато лице.

Наведена парцеле су њиве друге класе према начину на који je коришћено земљиште.

Узурпација је установљена на основу записника Пољочуварске службе, парцеле се налазе у јавној својини Града Сомбора, те се према Одлуци о скидању усева са пољопривредног земљишта у јавној својини Републике, односно града Сомбора, а како су наступили агро-технички рокови, почело са скидањем усева.

Ово је било прво скидање јечма са земљишта које је бесправно обрађено и наставиће се у наредном периоду и на осталим парцелама.

Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација