ПОЧИЊЕ УВОЂЕЊЕ У ВОЈНУ ЕВИДЕНЦИЈУ И ПРИЈАВА КАНДИДАТА ЗА ДОБРОВОЉНО СЛУЖЕЊЕ ВОЈНОГ РОКА

Министарство одбране Републике Србије објавило је јавни оглас за пријем кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем и кандидата за слушаоца курса за резервне официре Војске Србије.

На добровољно служење војног рока са оружјем у Војску Србије могу се пријавити кандидати мушког и женског пола који у 2022. години навршавају од 19 до 30 година живота, држављани су Републике Србије, нису осуђивани, здравствено су способни, а кандидати за резервне официре треба да  имају завршене основне академске студије или основне струковне студије од значаја за Војску Србије.

За више информација о условима, потребној документацији и начину пријаве контактирајте Центар Министарства одбране Сомбор.

Министарство одбране Републике Србије, такође позива лица мушког пола рођена 2004. године да испуне своју законску обавезу и уведу се у војну евиденцију.

Обавези увођења у војну евиденцију подлежу и лица мушког пола старијих годишта (рођена од 1992. до 2003. године), која из било којих разлога нису уведена у евиденцију војних обвезника.

Увођење у војну евиденцију по општем позиву може се извршити у Центру Министарства одбране Сомбор или општинској канцеларији Центра Министарства oдбране, а према месту пребивалишта лица, у периоду од 17.01.2022. до 28.02.2022. године и то: 

-у ЦМО Сомбор, сваким радним даном од 09.00 до 15.00 часова,

-у Општинској канцеларији Апатин, понедељком, од 09.00 до 13.00 часова,

-у Општинској канцеларији Оџаци, уторком, од 09.00 до 13.00 часова,

-у Општинској канцеларији Кула, средом, од 09.00 до 13.00 часова.

Лица која се уводе у војну евиденцију треба да понесу личну карту на увид. Уколико не поседују личну карту, на увид понети другу јавну исправу из које се може утврдити идентитет, а у иностранству важећу путну исправу.

Лица која бораве у иностранству дужна су да се, ради увођења у војну евиденцију, јаве надлежном дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије.