ПОДИЗАЊЕ СВЕСТИ О ВАЖНОСТИ РЕЦИКЛАЖЕ

У оквиру пројекта „Управљање стакленом амбалажом на Западном Балкану“ постављено је 150 контејнера за одлагање стакленог амбалажног отпада, како би се успоставило пилотирање система прикупљања стаклене амбалаже у градским и руралним срединама, као и у угоститељским објектима на територији Града Сомбора.

Пројекат се спроводи на регионалном нивоу – у Србији, Босни и Херцеговини и Северној Македонији. Изабране пилот локалне самоуправе у Србији у којима су постављени контејнери за сакупљање стакла су: Ниш, Сомбор, Крагујевац и Варварин.

Пројекат ће уједно допринети и побољшању примене закона и уредби усмеравањем метода управљања отпадом и подизањем свести о њиховој важности. То је такође директан допринос на путу ка придруживању ЕУ и усклађивању правила и прописа Србије као претприступне земље ЕУ.

#zvonotezove @naled @giz @sekopak @JelenPivo