сеп 24

ПОЗИВ УГОСТИТЕЉИМА ДА ПРИЈАВЕ НЕКАТЕГОРИСАНЕ УГОСТИТЕЉСКЕ ОБЈЕКТЕ ЗА СМЕШТАЈ

Зграда Жупаније

Угоститељи који пружају услуге смештаја у некатегорисаном угоститељском објекту врсте: хостел, преноћиште, коначиште, ботел, хан, конак, етно кућа, салаш, вила, кампиралиште, кампинг одмориште, кампинг стоп и др; у некатегорисаном угоститељском објекту за смештај наутичког туризма; у некатегорисаном објекту за смештај ловног туризма врсте ловачки дом, ловачка кућа и ловачка колиба, према Закону о угоститељству дужни су да ради евидентирања, поднесу пријаву јединици локалне самоуправе на чијој територији се објекат налази.

Од 1. октобра 2020. године, почетком примене правилника којим се уређује област централног информационог система (еТуриста), угостититељи ће моћи да пријављују домаће и стране туристе, искључиво преко централног информационог система.

ПОЗИВАЈУ СЕ УГОСТИТЕЉИ СА ТЕРИТОРИЈЕ СОМБОРА И ПРИПАДАЈУЋИХ НАСЕЉЕНИХ МЕСТА ДА У НАЈКРАЋЕМ МОГУЋЕМ РОКУ ИСПУНЕ СВОЈУ ЗАКОНСКУ ОБАВЕЗУ И ДА СЕ ЕВИДЕНТИРАЈУ КОД  ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ!!!

Све инфорамције о начину пријављивљања се налазе на сајту Града:

https://www.sombor.rs/o-somboru/turizam/informacija-o-nacinu-prijavljivanja-nekategorisanih-ugostiteljskih-objekata-za-smestaj/

НЕПОСТУПАЊЕ ПО НАПРЕД НАВЕДЕНОМ УГОСТИТЕЉИ, САГЛАСНО  ЗАКОНУ О УГОСТИТЕЉСТВУ И ЗАКОНУ О СТРАНЦИМА, ЧИНЕ ПРЕКРШАЈ, О ЧЕМУ ЋЕ БИТИ ОБАВЕШТЕНА ТУРИСТИЧКА ИНСПЕКЦИЈА И МУП – Служба за странце.

Званична интернет презентација