јан 22

ПОЗИВАЈУ СЕ ГРАЂАНИ ДА УЧЕСТВУЈУ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА СОЦИЈАЛНО УКЉУЧИВАЊЕ РОМА И РОМКИЊА

Одељење за друштвене делатности Градске управе града Сомбора организује јавну расправу о нацрту Локалног акционог плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Граду Сомбору за период 2021-2023. године.

Јавна расправа траје од 22. јануара до 5. фебруара 2021. године. Грађани могу да доставе своје предлоге, сугестије и коментаре у вези са нацртом Локалног акционог плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Граду Сомбору за период 2021-2023. године, у писаном облику на адресу: Одељење за друштвене делатности Градске управе града Сомбора, Трг цара Уроша број 1, 25101 Сомбор, или електронским путем на aradulovic@sombor.rs најкасније до 5. фебруара 2021. године.

Јавни позив и нацрт Локалног акционог плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Граду Сомбору за период 2021-2023. године можете да погледате на следећем линку:

https://www.sombor.rs/aktuelnosti/javni-uvid/javni-poziv-za-ucesce-u-javnoj-raspravi-o-nacrtu-lokalnog-akcionog-plana-za-socijalno-ukljucivanje-roma-i-romkinja-u-gradu-somboru-za-period-2021-2023-godine/

Званична интернет презентација