мар 27

ПРЕДЛОЖЕНИ ПРОЈЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ „ЛАП ЗА МЛАДЕ У 2018. ГОДИНИ“

Комисија за спровођење  Јавног позива за финансирање и суфинансирање пројеката из буџета града за реализацију Локалног акционог плана за младе у 2018. години,  након истека  рока за пријаве, констатовала је да су достављена 33 предлога пројеката.

Комисија је прегледала достављене предлоге  и  одлучила да финансијски подржи реализацију 29 пројеката, а четири је одбацила.

Један пројекат је одбачен јер подносилац пројекта није испоштовао уговорне обавезе по пројекту реализованом у оквиру ЛАП-а за 2017. годину, а остали су одбачени из различитих разлога – у једном нису јасно дефинисане пројектне активности, у другом спецификација трошкова није у складу са активностима, а трећи није довољно квалитетан.

Листа  пројеката предложених  за финансирање и суфинансирање по Јавном позиву „ЛАП за младе у 2018. години“,  доступна  је овде.

Учесници Јавног позива имају право да поднесу приговор на предложену листу и то закључно са 30.03.2018. године.

Приговор се подноси у штампаном облику и предаје на Писарници Градске управе града Сомбора (Трг цара Уроша 1, Сомбор, приземље зграде „Жупаније“), шалтер 11 или 12, са назнаком „Приговор на прелиминарну ранг листу – ЛАП за младе у 2018.“

Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација