ПРЕДСТАВЉЕН ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ: РЕФОРМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ НА ПУТУ КА ЕУ

Представљање Годишњег извештаја Европске комисије о напретку Србије за 2021. годину организовано је данас онлајн путем, а о оствареним резултатима говорили су шеф Сектора за европске интеграције и европска питања Делегације Европске уније у Србији Андреа Хахубер, министарка за европске интеграције Републике Србије Јадранка Јоксимовић, генерални секретар Сталне конференције градова и општина Ђорђе Станичић, као и председник Сталне конференције градова и општина, градоначелник Сомбора Антонио Ратковић.

У оквиру извештаја Антонио Ратковић представио је резултате који су остварени у области локалне самоуправе.

„Верујем да је за све нас неспорно да даље јачање локалне самоуправе захтева и бољи увид у њене постојеће капацитете и развој људских и финансијских ресурса за спровођење њених послова, како се то и истиче у Извештају у делу који се односи на питање реформе јавне управе. У том смислу, желео бих да укажем да је, као пратећи документ Стратегије реформе државне управе за период 2021-2030, која у себи садржи стуб који се односи на реформе локалне самоуправе, Влада усвојила Програм реформе система локалне самоуправе за период 2021-25, у чијој изради је наша организације имала веома активно учешће. Овај програм је први национални документ који се на стратешки начин бави искључиво развојем локалне самоуправе у наредној декади. Потребу формулисања посебне националне политике која би обухватила специфичности локалне самоуправе, СКГО је заступала последњих неколико година, учествујући у примени претходне Стратегије реформе јавне управе. Општи циљ програма реформе јесте омогућавање ефикасног и одрживог остваривања права грађана на локалну самоуправу, односно унапређење квалитета услуга које локална самоуправа пружа грађанима. Као најзначајније правце реформи он предвиђа: јачање положаја и одговорности локалне самоуправе; унапређење система финансирања локалне самоуправе;  реформе организације и развој капацитета локалне самоуправе; и унапређење квалитета и доступности локалних услуга према грађанима и привреди“, рекао је Ратковић.