апр 21

ПРЕПОРУКА ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ О РАДНОМ ВРЕМЕНУ МАЛОПРОДАЈНИХ ОБЈЕКАТА

Рад малопродајних објеката на територији Републике Србије  треба организовати по следећем принципу:

Ограничавање радног времена са потрошачима у малопродајним објектима током трајања ванредног стања може се вршити по следећем принципу:

  • Понедељак – четвртак: од 00  до 17.00 часова.
  • Петак: за грађане старије од 65 година од 04.00 до 07.00, а за остале грађане од 00 до 17.00 часова.

Рад логистичких центара и снабдевање објеката може да се обавља целодневно у складу са процедурама које дефинишу кретање лица и посебне радне налоге за запослена лица.

Трговац може, у складу са горе наведеном препоруком да самостално одреди радно време у наведеним временским интервалима. Ова препорука ступа на снагу одмах.

Број потрошача у малопродајним објектима може бити један потрошач на  десет квадратних метра уз поштовање општих мера превенције и физичке удаљености потрошача.

Контакт особа за додатна питања по овој теми је Жарко Малиновић, секретар Удружења за трговину Привредне коморе Србије, телефон: 011 41 49 478, имејл: zarko.malinovic@pks.rs

Званична интернет презентација