Povratak na Kancelarija za brze odgovore

Pitanja i odgovori

Postavio: Dejan

Poštovanje,

Zanima me kada će biti doneti rezultati konkursa za samozapošljavanje?

Poštovani,

Dana 22.11.2017. godine Gradsko veće grada Sombora je na svojoj 91. sednici, održanoj dana 22.11.2017. godine, usvojilo rezultate Javnog poziva grada Sombora i NSZ za samozapošljavanje nezaposlenih lica kroz davanje subvencije radi osnivanja radnje, zadruge ili drugog oblika preduzetništva, kao i privrednog društva, ukoliko osnivač u njemu zasniva radni odnos.Za sva pitanja i dodatne informacije potrebno je da se obratite NSZ – filijala Sombor, kod kojih se nalazi usvojena Odluka o dodeli subvencija sa spiskom lica kojima je ista odobrena.

S poštovanjem,

Odeljenje za privredu, turizam i LER

Odsek za lokalni ekonomski razvoj i podršku ulaganjima

Gradska uprava Sombor

Postavio: Damir Marković

Poštovanje,

Prošle godine smo vam se takođe javljali povodom problema oko košenja trave na javnoj površini ispred stambene zgrade na uglu ulica Apatinski put i Ilija Birčanina. Nakon vaše intervencije trava se pokosila prošle godine. Juče je trava košena na Apatinskom putu i opet je preskočena javna površina oko naše zgrade. Mi smo po vašem uputstvu prošle godine predali i zahtev da se ta javna površina uvrsti u plan košenja za ovu godinu. Zašto je opet preskočeno nije nam jasno. Srdačan pozdrav – stanari pomenutog objekta

Poštovani,

 Javna površina ispred stambene zgrade na uglu ulica Apatinski put i Ilije Birčanina nije preskočena .Zbog pogoršanih vremenskih uslova kosidba tog dela javne površine će biti nastavljena danas.

    Srdačan pozdrav

    JKP “ Zelenilo“ Sombor

Postavila: Aleksandra

Pozdrav, koja dokumentacija je potrebna za podnošenje zahteva o isplati štete od ujeda pasa lutalica?

Hvala!

Poštovani,

Za podnošenje zahteva za naknadu štete nastale od ujeda pasa lutalica potrebno je sledeće:

Da sačinite dopis-podnesak  radi zaključenja vansudskog poravnanja zbog ujeda psa lutalice,  naslovljen na Pravobranilaštvo grada Sombora , koji   treba da sadrži:

 – Vaše lične podatke, Ime i prezime, adresu stanovanja, broj kontakt telefona, broj Vašeg tekućeg računa-ili fotokopija bankovne kartice, kratak opis događaja (gde i kada je došlo do napada-ujeda od d strane psa lutalice, uz navođenje eventualnih svedoka samog događaja) i potpis podnosioca zahteva. Ovaj dopis možete sačiniti sami , ili se možete obratiti službi pravne pomoći koja se nalazi u zgradi Skupštine grada Sombora (Županija) soba br. 58 u prizemlju i

-Izveštaj lekara specijaliste. Ukoliko posedujete bilo kakvu drugu dokumentaciju vezanu za štetni događaj, možete i nju priložiti.

Navedena dokumentacija se predaje u dva primerka, (original ostaje Vama) Pravobranilaštvu grada Sombora , neposredno u sobu br. 229 u zgradi Skupštine grada Sombora (drugi sprat), ili kao preporučena pošiljka adresirana na Pravobranilaštvo grada Sombora, Trg Cara Uroša 1, 25000 Sombor.

Nakon toga Pravobranilaštvo grada obrađuje Vaš predmet i dostavlja Komisiji na dalje odlučivanje. Ukoliko Komisija utvrdi da je Vaš zahtev osnovan, bićete pozvani da, ukoliko želite, zaključite ugovor o poravnanju i ukoliko prihvatite uslove iz predloga ugovora, utvrđena visina naknade štete će Vam biti isplaćena.

S poštovanjem,

Postavila: Dragana Radaković

Poštovani

Živim u Sportskoj t 13,zgrada je stara i relativno zapuštena. Sa tavana na 4 spratu gde živim širi se smrad golubova,te sam primetila i pojavu buba koje mi odgore ulaze u stan. Pre dva meseca sam obavestila upravnicu, pa i pre nekoliko dana ponovo da se sazove sastanak stanara i izvrši sanitacija tavanskog prostora. Do danas nije sazvan sastanak,niti učinjen ikakav pomak. Molim za savet kako rešiti problem. Hvala

Poštovana,

                Prema članu 41. stav 7. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada ( „Sl. glasnik RS“, broj 104. od 23.12.2016. godine) inicijativu za zakazivanje sednice skupštine stambene zajednice može podneti svaki vlasnik posebnog dela. Ako upravnik ne zakaže sednicu skupštine na zahtev vlasnika posebnog dela u roku od deset dana, vlasnik posebnog dela je može sam zakazati, o čemu obavezno obaveštava upravnika.

                Shodno gore navedenom, molimo Vas da postupite na ovaj način, pa u slučaju da obezbedite dovoljnu većinu glasova i promenite upravnika stambene zajednice koji se u svom radu ne pridržava obaveza koje su mu nametnute Zakonom.

                S poštovanjem,

Postavila: Sonja

Poštovani, zanima me kada će početi uplata subvencija dodeljena od grada Sombora? Hvala

Poštovana,

Javnim pozivom za samozapošljavanje definisano je i planirano da se sredstva ukoliko se odobre, dobijaju preko NSZ-a. Grad Sombor je sredstva za realizaciju ovih mera i politika vezanih za zapošljavanje na tokom trajanja Javnog poziva prebacio na račun NSZ-a što je bio jedan od uslova Sporazuma o saradnji. NSZ-filijala Sombor prosleđuje kompletnu dokumentaciju, po potpisivanju trojnog Ugovora (NSZ, Grad Sombor, korisnik sredstava) svojoj centrali koja vrši proveru dostavljene dokumentacije i nakon toga isplaćuje sredstva Korisniku sredstava odnosno licu kojem su odobrena sredstva. Ovaj postupak do priliva sredstava na račun Korisnika traju dva do tri dana.

Ugovori pristižu u Grad nakon pripreme, potpisivanja i obrade od strane NSZ-filijala Sombor. U Gradu se obrađuju i potpisuju i potom vraćaju u NSZ-filijala Sombor.

Poslednja tura potpisanih ugovora vezanih za samozapošljavanje dana 27.11. dostavljena je u NSZ-filijala Sombor, i odmah poslata u centralu, što znači da Korisnik sredstava može za dan, dva očekivati isplatu sredstava.

S poštovanjem,

Odsek za lokalni ekonomski razvoj i podršku ulaganjima

Zvanična internet prezentacija