Povratak na Privreda

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

KONTAKT:

Šef odseka: Mihael Plac

e-mail: klersombor@gmail.com

tel. 025 468 160

MISIJA: 

Ekonomski razvoj grada Sombora kroz stimulaciju postojećih preduzeća za širenje kapaciteta, stvaranje poslovnog okruženja privlačnog za investiranje i konzistentnu reformu gradske uprave suštinski i dugoročno posvećene razvoju Grada.

CILJEVI:

PORAST INVESTICIJA – podrška postojećim i budućim investitorima

 • Kreiranje i stalno ažuriranje ponude slobodnih kapaciteta Grada
 • Definisanje kadrovske ponude i potreba investitora za radnom snagom
 • Konstantna promocija investicionih potencijala (sajmovi, stručni skupovi, mediji, saradnja sa raznim organizacijama, promotivni materijali, obilazak lokacija itd.)
 • Objedinjavanje gradskih službi i javnih preduzeća u cilju stvaranja olakšica za investitore
 • Unapređenje poslovnih sposobnosti lokalnih privrednika
 • Stalno ažuriranje internet prezentacije grada Sombora sa informacijama o aktuelnim konkursima, subvencijama, projektima, lokacijama i ostalim pogodnostima za privrednike
 • Podrška inicijativama za javno – privatno partnerstvo (JPP)

Implementacija STRATEŠKOG PLANA

 • Koordinacija sa Savetom za razvoj grada
 • Saradnja sa evropskim, republičkim i pokrajinskim institucijama, donatorima i nevladinim sektorom
 • Planiranje i monitoring u sprovođenju projekata

Formiranje BAZE PODATAKA

 • Evidencija o poslovnim subjektima na teritoriji Grada
 • Evidentirane domaće i strane investicije
 • Informacije o preduzećima kandidatima za privatizaciju
  Informacije o inicijativama za JPP
 • Relevantna pravna akta
 • Lokacije pogodne za investiranje
 • Turistički potencijali
 • Obrazovni i kadrovski potencijali
 • Poljoprivredno zemljište

Podrška LOKALNOJ PRIVREDI

 • Podsticanje privredne zajednice na razvoj i proširenje kapaciteta
 • Organizacija seminara i stručnih savetovanja
 • Podsticanje saradnje između lokalnih privrednika i potencijalnih investitora
 • Predlaganje izmena skupštinskih akata u cilju stvaranja boljeg poslovnog okruženja
 • Informisanje privrednika o mogućnostima dobijanja sredstava iz raznih fondova, subvencionisanih kredita, donacija…
Zvanična internet prezentacija