јул 20

ПРИВРЕДНИ САВЕТ ДОПУЊЕН СА ШЕСТ ЧЛАНОВА

Градско веће - 123. седница

Градско веће – 123. седница

Градско веће је на 123. седници утврдило Предлог одлуке о отуђењу непосредном погодбом  две парцеле, које  се налази у к.о. Алекса Шантић, у потесу „Шара пустара и које су  у класи вештачки створеног неплодног земљишта. С обзиром да се парцеле  налазе у средишту комплекса земљишта које је у власништву компаније „Агрисер“ доо, Градско веће  је проценило да је отуђење  непосредном погодбом наведених парцела оправдано и Предлог одлуке ће на коначно одлучивање доставити одборницима Скупштине града Сомбора.

На данашњој седници измењен је и допуњен Пословник о раду Већа и то члан 23. који се односи на број чланова Привредног савета и то тако да ће Привредни савет убудуће имати 15 чланова, односно председника, заменика председника и 13 чланова. Број чланова Привредног савета повећан је на захтев овог саветодавног тела, а ради заступљености свих привредних грана и самим тим квaлитетнијег рада Савета.

Веће је прихватило захтев предузећа „Орис“ д.о.о. да се измени програм сузбијања комараца у 2018. години и то тако да се третмани сузбијања комараца током ове године, због временских услова  врше само са земље, а не и из ваздуха као што је било планирано програмом.

На 123. седници, дата је сагласност Црвеном крсту у Сомбору за извођење радова на објекту кухиње која се налази у кампу у Бачком Моноштору. Вредност радова је процењена на два милиона динара, а финансираће их  Покрајинска влада у сарадњи са Црвеним крстом Војводине.

Веће је дало сагласност ЈКП „Водоканал“ да изведе радове на управној згради, а радови се односе на енергетску санацију и реконструкцију зграде и сходно изменама члана 23. Пословника о раду и иницијативи Привредног савета, допунило састав Савета са шест нових чланова.

Према закључку Градског већа чланови Привредног савета су и: Никола Паскаш – ОТП банка, Слободан Ловрић – „Синагога“ доо, Сомбор, Драган Маглић, председник Општег удружења предузетника Сомбор, Зоран Огризовић – „Орис“ доо, Сомбор,  Дејан Тепавац – „Тепкос“ доо, Чонопља, Славиша Дробиловић  – “Meteor Commerce” доо, Сомбор.

Градско веће је одлучило и о другим питањима из делокруга свог рада.

Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација