мар 30

ПРОДУЖЕНО ПРАВО НА СУБВЕНЦИОНИСАНУ ЦЕНУ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА

Градско веће града Сомбора је на својој 199. седници одржаној дана 30.марта донело Закључак  да се  корисницима права на субвенционисане цене комуналних услуга: сакупљање, одвожења и депоновања отпада, снабдевања водом за пиће, пречишћавање и одвођења отпадних вода, на  основу Одлуке о субвенционисању цена комуналних услуга  („Сл.лист Града Сомбора” број 18/2018), којима право истиче  15.03.2020. године и касније, а надлежни орган није одлучио о даљем коришћењу права, продужава  право на основу раније донетих Потврда  Одељења за друштвене делатности, најдуже три месеца, односно док траје ванредно стање.

Одељење за друштвене делатности ће о корисницима којима је истекло, односно истиче признато право на субвенционисане цене комуналних услуга обавестити пружаоце услуга: ЈКП „Чистоћа“ Сомбор, ЈКП „Водоканал“ Сомбор и  ЈКП „Водовод“ Бездан, а која ЈКП ће наставити пружање субвенционисане цене својих услуга у наредна три месеца, односно  док траје ванредно стање.

Званична интернет презентација