ПРОДУЖЕНО ПРАВО НА СУБВЕНЦИОНИСАНУ ЦЕНУ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА

Градско веће града Сомбора је на својој 199. седници одржаној дана 30.марта донело Закључак  да се  корисницима права на субвенционисане цене комуналних услуга: сакупљање, одвожења и депоновања отпада, снабдевања водом за пиће, пречишћавање и одвођења отпадних вода, на  основу Одлуке о субвенционисању цена комуналних услуга  („Сл.лист Града Сомбора” број 18/2018), којима право истиче  15.03.2020. године и касније, а надлежни орган није одлучио о даљем коришћењу права, продужава  право на основу раније донетих Потврда  Одељења за друштвене делатности, најдуже три месеца, односно док траје ванредно стање.

Одељење за друштвене делатности ће о корисницима којима је истекло, односно истиче признато право на субвенционисане цене комуналних услуга обавестити пружаоце услуга: ЈКП „Чистоћа“ Сомбор, ЈКП „Водоканал“ Сомбор и  ЈКП „Водовод“ Бездан, а која ЈКП ће наставити пружање субвенционисане цене својих услуга у наредна три месеца, односно  док траје ванредно стање.