ПРОГЛАШЕНА РЕДОВНА ОДБРАНА ОД ЗАГУШЕЊА ЛЕДОМ НА ДУНАВУ

Према мерењима, извршеним 10. јануара 2017. године, ширина леда на појединим местима износи од 10 до 15 метара.led

О стању леда на Дунаву говориће се и на састанку Штаба за ванредне ситуације, који је најављен за 12. јануар 2017. године.