мар 27

„ПРОГРАМИ ЗА ДЕЦУ У 2018. ГОДИНИ“ – ОБЈАВЉЕН ПРЕДЛОГ ПРОЈЕКАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ

На Јавни позив за финансирање и суфинансирање пројеката и програма из буџета града Сомбора за реализацију „Програма за децу 2018.“, удружења су доставила 26 предлога пројеката.

Комисија надлежна за спровођење Јавног позива, прегледала је достављене  пројекте и одлучила да одбаци шест пројеката, а  20 пројеката предложила за финансирање и суфинансирање у оквиру  „Програма  за децу у 2018. години“.

Оригинална  листа  предлога пројеката доступна је овде.

Учесници Јавног позива имају право да поднесу приговор на предложену листу и то закључно са 30.03.2018. године.

Приговор се подноси у штампаном облику и предаје на Писарници Градске управе града Сомбора (Трг цара Уроша 1, Сомбор, приземље зграде „Жупаније“), шалтер 11 или 12, са назнаком „Приговор на прелиминарну ранг листу – Програми за децу у 2018.“

Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација