Промоција значаја превентивних прегледа посебно усмерених на осетљиве групације становништва (жене, труднице, мала и предшколска деца, школска деца, лица старија од 65 година живота и особе са инвалидитетом)