авг 14

ПРОВЕРА СТАЊА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ МОГУЋА ПОМОЋУ АПЛИКАЦИЈЕ МОЈА ЛПА

Сви порески обвезници на територији Републике Србије од 13.08.2019. године могу да провере своје стање пореза помоћу апликације Моја ЛПА.

Апликација Моја ЛПА (локална пореска администрација) је бесплатна и доступна је и за Android и iOS кориснике.

За активирање апликације потребно је поднети захтев за доделу корисничког имена и лозинке у надлежној локалној пореској администрацији  (шалтер 2 и 3 Услужног центра Градске управе града Сомбора у згради Жупаније).

Образац захтева може се преузети и у електронском облику, са званичне интернет странице Града Сомбор (у делу УСЛУГЕ/ОБРАСЦИ И ФОРМУЛАРИ/Одељење локалне пореске администрације) или лично на шалтеру 2 или 3 Услужног центра у згради Жупаније (Трг цара Уроша 1, тел.025/468-203).

Након логовања помоћу додељеног корисничког имена и лозинке, корисник може да промени своју лозинку и име.

Оригинално обавештење са више информација погледајте овде.

                                                                             Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација