РАДНА ГРУПА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЛАП-а ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ГРАЂАНА У ПРОЦЕС ОДЛУЧИВАЊА О ТРОШЕЊУ СРЕДСТАВА ПРИКУПЉЕНИХ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ УТВРДИЛА ПЛАН АКТИВНОСТИ

Сава Дојић, председник радне групе на састанку са члановима
Сава Дојић, председник радне групе на састанку са члановима

Сава Дојић, председник радне групе на састанку са члановима

Радна група за реализацију Локалног акционог плана (ЛАП) за укључивање грађана у процес одлучивања о трошењу средстава прикупљених по основу пореза на имовину 2018-2021, одржала је два састанка и утврдила план активности до краја 2018. године, као и план активности у  периоду реализације  ЛАП-а.

Председник Радне групе Сава Дојић, члан  Градског већа за област финансија и привреде, навео је да је ЛАП усвојен, те да је потребно подстаћи грађане да се информишу о његовом садржају, општим и специфичним циљевима, а посебно о учешћу грађана у одлучивању о трошењу средстава остварених наплатом пореза на имовину у Сомбору.

Грађани су у оквиру пројекта „Партиципативно буџетирање“ већ показали своје интересовање за учешће у одлучивању у трошењу средстава буџета, односно средстава остварених наплатом пореза на имовину, за реализацију локалних пројеката. У оквиру „Партиципативног буџетирања“  у 2016. години реализован је пројекат „Партерно уређење са уградњом урбаног мобилијара у центру Станишића“, прошле године  уређено је купалиште „Тромеђа“, а ових дана  завршени су радови на реконструкцији  вртића у Кљајићеву, речено је састанку Радне групе.

Утврђен је план активности Радне групе,  од којих је прва организовање јавне трибине на којој ће бити презентовани специфични циљеви  ЛАП-а и учесници трибине имаће могућност да изразе своја запажања и оцене ЛАП за укључивање грађана у процес одлучивања трошења средстава прикупљених по основу пореза на имовину грађана.

Трибина је отворена за све грађане, удружења грађана и организације, а одржаће се 14. септембра 2018. године,  у 11.00 часова, у великој сали „Жупаније“ (Трг цара Уроша 1, Сомбор),

Локални акциони план доступан је овде.

Решење о образовању Радне групе за реализацију ЛАП-а доступно је овде.

Послови информисања и односа са јавношћу