РАСПИСАН ДРУГИ КРУГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА ЗА ЗАКУП ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА КОЈЕ СЕ КОРИСТИ КАО ПОЉОПРИВРЕДНО

Одељење за пољопривреду и заштиту животне средине расписало је Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп градског грађевинског земљишта које је у јавној својини Града Сомбора а које се користи као пољопривредно земљиште до привођења планираној намени у производној 2022/2023. години – други круг.

За узимање у закуп градског грађевинског земљишта, које се користи као пољопривредно земљиште, заинтересована лица могу да поднесу затворене писане понуде, а јавно надметање спровешће именована Комисија. Право на учешће у јавном надметању  има физичко лице са пребивалиштем у катастарској општини на којој се налази земљиште које је предмет закупа, као и правно лице које је власник пољопривредног земљишта у катастарској општини у којој се налази земљиште које је предмет закупа и има седиште на територији Града Сомбора.

Графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама, којe су предмет издавања у закуп, може се извршити на званичном сајту Гео Србија- www.geosrbija.rs.

Све о начину пријаве и потребној документацији можете да погледате на следећем линку:

Све додатне информације могу се добити у згради Градске управе града Сомбора (Жупанија), Одељење за пољопривреду и заштиту животне средине, у канцеларији бр. 55 – контакт особа Гордана Цветићанин, сваког радног дана од 8.00 до 14.00 часова.