дец 30

РАСПИСАН ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ПОВЕЉЕ ГРАДА СОМБОРА

Комисија за спровођење поступка за утврђивање предлога за доделу повеље и награде града Сомбора расписала је Јавни позив за доделу  Повеље града Сомбора .

Ово посебно признање додељује се појединцу на Дан града, 17. фебруара, као посебно признање за достигнућа у 2019. години, и то у областима:

 • науке, културе и уметности, односно свих видова стваралаштва (књижевног,
  музичког, сценског, ртв, ликовног, примењене уметности и сличних);
 • публицистике и новинарства;
 • планирања и уређења простора и насеља, архитектуре и градитељства;
 • унапређења и заштите животне средине;
 • просвете и развоја школства;
 • спорта и постигнутих спортских резултата;
 • здравства и здравствене заштите;
 • социјалног и хуманитарног рада;
 • привредног развоја и других ненаведених области од значаја за град Сомбор.

Предлоге за доделу Повеље града Сомбора уз обавезно образложење могу поднети физичка и правна лица пријавом на Jaвни позив. Рок за подношење је до 17.01.2020. године, лично у Услужном центру Градске управе града Сомбора, или путем поште на адресу: Трг Цара Уроша 1. Одељење за друштвене делатности, Комисија за спровођење поступка за утврђивање предлога за доделу повеље и награде, у затвореној коверти, са назнаком „Предлог за Повељу града Сомбора – не отварати“.

                                                                                     Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација