јун 14

РАСПИСАНИ ИЗБОРИ ЗА ЧЛАНОВЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА „ВЕНАЦ“ И „РИЂИЦА“

Заменик председника Скупштине града Сомбора на основу члана 28. Одлуке о месним заједницама на територији града Сомбора („Сл. лист града Сомбора“ број 2/2010, 11/2011 и 27/2016)  расписао је изборе  за чланове Савета МЗ „Венац“  у Сомбору и за чланове Савета МЗ „Риђица“ у Риђици, , за  28.07.2019. године.

 Рокови за извршење изборних радњи почињу да теку 14.06.2019. године.

 Изборе за чланове Савета у ове две месне заједнице спровешће Изборна комисија за спровођење избора за чланове Савета месних заједница коју је именовала Скупштина града Сомбора на 34. седници одржаној 10.06.2019. године, Решењем број 02-163/2019-I..

                                                                     Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација