РАСПИСАНИ ИЗБОРИ ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА „КЉАЈИЋЕВО“, „ТЕЛЕЧКА“ И „БАЧКИ МОНОШТОР“

Председник Скупштине града Сомбора Зоран Рус расписао је изборе за чланове савета месних заједница „Кљајићево“, „Телечка“ и „Бачки Моноштор“.

Избори су заказани за 29.11.2020. године, а рокови за извршење изборних радњи почињу да теку 15.10.2020. године.

Изборе за чланове савета месних заједница „Кљајићево“, „Телечка“ и „Бачки Моноштор“ спровешће Изборна комисија за спровођење избора за чланове савета месних заједница именована Решењем Скупштине града Сомбора број 02-163/2019-I од 10.06.2019. године.