дец 31

РЕАЛИЗОВАН ПОДСТИЦАЈ СТАРИМ И УМЕТНИЧКИМ ЗАНАТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА

Град Сомбор је 19.11.2019. године расписао Јавни позив за финансирање пројектних активности за унапређење положаја старих и уметничких заната на територији града Сомбора.

Одлуком о буџету града Сомбора за 2019. годину за ове намене опредељен је износ од 750.000,00 динара.

Комисија за доделу средстава по Јавном позиву, која је именована од стране градоначелника,  сачинила је предлог Листе вредновања  и  Одлуке о расподели  средстава која је објављена на сајту града 03.12.2019. године. Од укупно осам приспелих пријава, једна пријава није испуњавала услове Јавног позива, док осталих седам јесу.

Дана 10.12.2019. године донето је Решење од стране  градоначелника града Сомбора којим су утврђена удружења, радње  и предузетници којима се додељују средства путем Јавног позива. Наведено Решење такође је објављено на сајту града.

Реализацијом наведених средстава град Сомбор је дао скроман али битан допринос подстицају и  развоју старих и уметничких заната који су од значаја за  у промоцију културног и пословног амбијента града.

НАЧЕЛНИК

Иван Камерер, дипл. ек.

Званична интернет презентација