Povratak na Захтев усвојен

2017. година

Решење бр. 351-896-2017-V од 06.12.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-899-2017-V од 07.12.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-907-2017-V од 08.12.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-917-2017-V од 13.12.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-923-2017-V од 14.12.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-927-2017-V од 14.12.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-929-2017-V од 14.12.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-940-2017-V од 20.12.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-949-2017-V од 21.12.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-951-2017-V од 25.12.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-955-2017-V од 25.12.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-958-2017-V од 25.12.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-962-2017-V од 27.12.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-901-2017-V од 06.12.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-884-2017-V од 04.12.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-885-2017-V од 01.12.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-879-2017-V од 30.11.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-867-2017-V од 28.11.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-864-2017-V од 27.11.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-870-2017-V од 27.11.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-875-2017-V од 27.11.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-863-2017-V од 24.11.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-852-2017-V од 22.11.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-853-2017-V од 21.11.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-827-2017-V од 15.11.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-822-2017-V од 14.11.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-824-2017-V од 14.11.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-826-2017-V од 14.11.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-817-2017-V од 13.11.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-818-2017-V од 13.11.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-815-2017-V од 10.11.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-803-2017-V од 07.11.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-805-2017-V од 07.11.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-798-2017-V од 03.11.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-792-2017-V од 02.11.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-787-2017-V од 31.10.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-788-2017-V од 31.10.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-784-2017-V од 30.10.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-779-2017-V од 27.10.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-769-2017-V од 24.10.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-753-2017-V од 20.10.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-766-2017-V од 20.10.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-767-2017-V од 20.10.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-760-2017-V од 19.10.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-748-2017-V од 18.10.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-751-2017-V од 18.10.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-723-2017-V од 10.10.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-728-2017-V од 10.10.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-707-2017-V од 05.10.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-711-2017-V од 04.10.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-691-2017-V од 28.09.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-678-2017-V од 25.09.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-673-2017-V од 21.09.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-652-2017-V од 14.09.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-641-2017-V од 12.09.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-625-2017-V од 31.08.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-626-2017-V од 31.08.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-621-2017-V од 30.08.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-613-2017-V од 29.08.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-617-2017-V од 29.08.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-611-2017-V од 25.08.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-602-2017-V од 25.08.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-605-2017-V од 24.08.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-598-2017-V од 23.08.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-581-2017-V од 18.08.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-579-2017-V од 17.08.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-571-2017-V од 16.08.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-568-2017-V од 15.08.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-559-2017-V од 15.08.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-554-2017-V од 14.08.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-558-2017-V од 14.08.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-566-2017-V од 11.08.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-550-2017-V од 09.08.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-560-2017-V од 09.08.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-539-2017-V од 08.08.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-542-2017-V од 08.08.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-531-2017-V од 04.08.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-522-2017-V од 03.08.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-523-2017-V од 03.08.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-512-2017-V од 01.08.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-526-2017-V од 31.07.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-532-2017-V од 31.07.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-521-2017-V од 29.07.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-524-2017-V од 29.07.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-515-2017-V од 28.07.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-495-2017-V од 27.07.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-502-2017-V од 27.07.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-504-2017-V од 27.07.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-488-2017-V од 25.07.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-477-2017-V од 19.07.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-470-2017-V од 18.07.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-467-2017-V од 14.07.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-475-2017-V од 14.07.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-461-2017-V од 13.07.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-457-2017-V од 12.07.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-458-2017-V од 12.07.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-438-2017-V од 05.07.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-428-2017-V од 30.06.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-435-2017-V од 30.06.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-413-2017-V од 28.06.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-391-2017-V од 20.06.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-389-2017-V од 16.06.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-383-2017-V од 15.06.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-376-2017-V од 13.06.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-380-2017-V од 13.06.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-370-2017-V од 09.06.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-369-2017-V од 09.06.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-583-2017-V од 21.08.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-364-2017-V од 08.06.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-358-2017-V од 06.06.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-346-2017-V од 05.06.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-337-2017-V од 31.05.2017. године – захтев се одбија

Решење бр. 351-336-2017-V од 31.05.2017. године – захтев се одбија

Решење бр. 351-332-2017-V од 31.05.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-334-2017-V од 30.05.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-325-2017-V од 29.05.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-311-2017-V од 23.05.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-310-2017-V од 19.05.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-309-2017-V од 19.05.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-308-2017-V од 19.05.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-297-2017-V од 15.05.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-285-2017-V од 09.05.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-284-2017-V од 09.05.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-283-2017-V од 09.05.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-286-2017-V од 08.05.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-280-2017-V од 04.05.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-255-2017-V од 27.04.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-246-2017-V од 26.04.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-260-2017-V од 25.04.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-247-2017-V од 25.04.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-242-2017-V од 25.04.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-244-2017-V од 21.04.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-228-2017-V од 20.04.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-223-2017-V од 19.04.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-218-2017-V од 12.04.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-217-2017-V од 12.04.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-210-2017-V од 07.04.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-189/2017-V од 06.04.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-181/2017-V од 06.04.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-170/2017-V од 03.04.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-175/2017-V од 30.03.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-157/2017-V од 29.03.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-153/2017-V од 28.03.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-151/2017-V од 24.03.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-149/2017-V од 24.03.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-146/2017-V од 24.03.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-147/2017-V од 23.03.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-125/2017-V од 16.03.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-115/2017-V од 16.03.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-109/2017-V од 13.03.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр.351-108/2017-V од 13.03.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр.351-111/2017-V од 10.03.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр.351-101/2017-V од 09.03.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр.351-93/2017-V од 08.03.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр.351-96/2017-V од 08.03.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр.351-95/2017-V од 08.03.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр.351-80/2017-V од 02.03.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр.351-79/2017-V од 01.03.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр.351-53/2017-V од 17.02.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр.351-39/2017-V од 07.02.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр.351-34/2017-V од 01.02.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр.351-38/2017-V од 06.02.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр.351-36/2017-V од 03.02.2017. године – захтев се одобрава

Решење бр.351-26/2017-V од 30.01.2017. године – захтев се одобрава

Званична интернет презентација