Povratak na Решења по чл.145 Закона

Захтев одбијен/одбачен

Закључак бр. 351-084-2019- V од 06.02.2019. године – захтев се одбацује

Закључак бр. 351-093-2019-V од 08.02.2019. године -захтев се одбацује

Закључак бр. 351-1011-2019-V од 26.09.2019. године -захтев се одбацује

Закључак бр. 351-1032-2019-V од 27.09.2019. године -захтев се одбацује

Закључак бр. 351-1035-2019-V од 30.09.2019. године -захтев се одбацује

Закључак бр. 351-1036-2019-V од 30.09.2019. године -захтев се одбацује

Закључак бр. 351-1040-2019-V од 01.10.2019. године -захтев се одбацује

Закључак бр. 351-1054-2019-V од 02.10.2019. године -захтев се одбацује

Закључак бр. 351-1061-2019-V од 03.10.2019. године -захтев се одбацује

Закључак бр. 351-1092-2019-V од 14.10.2019. године -захтев се одбацује

Закључак бр. 351-1095-2019-V од 10.10.2019. године -захтев се одбацује

Закључак бр. 351-1112-2019-V од 16.10.2019. године -захтев се одбацује

Закључак бр. 351-115-2019-V од 19.02.2019. године -захтев се одбацује

Закључак бр. 351-1155-2019-V од 29.10.2019. године -захтев се одбацује

Закључак бр. 351-1158-2018- V од 24.01.2019. године – захтев се одбацује

Закључак бр. 351-1159-2018- V од 24.01.2019. године – захтев се одбацује

Закључак бр. 351-1162-2018-V од 09.01.2019. године -захтев се одбацује

Закључак бр. 351-1162-2019-V од 29.10.2019. године -захтев се одбацује

Закључак бр. 351-1187-2019-V од 06.11.2019. године -захтев се одбацује

Закључак бр. 351-1211-2019-V од 13.11.2019. године -захтев се одбацује

Закључак бр. 351-1274-2019-V од 20.11.2019. године -захтев се одбацује

Закључак бр. 351-207-2019-V од 11.03.2019. године -захтев се одбацује

Закључак бр. 351-240-2019-V од 19.03.2019. године -захтев се одбацује

Закључак бр. 351-241-2019-V од 21.03.2019. године -захтев се одбацује

Закључак бр. 351-244-2019-V од 25.03.2019. године -захтев се одбацује

Закључак бр. 351-255-2019-V од 26.03.2019. године -захтев се одбацује

Закључак бр. 351-257-2019-V од 27.03.2019. године -захтев се одбацује

Закључак бр. 351-302-2019-V од 15.04.2019. године -захтев се одбацује

Закључак бр. 351-303-2019-V од 15.04.2019. године -захтев се одбацује

Закључак бр. 351-304-2019-V од 16.04.2019. године -захтев се одбацује

Закључак бр. 351-306-2019-V од 15.04.2019. године -захтев се одбацује

Закључак бр. 351-326-2019-V од 18.04.2019. године -захтев се одбацује

Закључак бр. 351-330-2019-V од 18.04.2019. године -захтев се одбацује

Закључак бр. 351-349-2019-V од 23.04.2019. године -захтев се одбацује

Закључак бр. 351-356-2019-V од 23.04.2019. године -захтев се одбацује

Закључак бр. 351-375-2019-V од 03.05.2019. године -захтев се одбацује

Закључак бр. 351-391-2019-V од 08.05.2019. године -захтев се одбацује

Закључак бр. 351-402-2019-V од 08.05.2019. године -захтев се одбацује

Закључак бр. 351-406-2019-V од 10.05.2019. године -захтев се одбацује

Закључак бр. 351-408-2019-V од 10.05.2019. године -захтев се одбацује

Закључак бр. 351-409-2019-V од 10.05.2019. године -захтев се одбацује

Закључак бр. 351-410-2019-V од 09.05.2019. године -захтев се одбацује

Закључак бр. 351-411-2019-V од 10.05.2019. године -захтев се одбацује

Закључак бр. 351-412-2019-V од 10.05.2019. године -захтев се одбацује

Закључак бр. 351-413-2019-V од 09.05.2019. године -захтев се одбацује

Закључак бр. 351-417-2019-V од 10.05.2019. године -захтев се одбацује

Закључак бр. 351-433-2019-V од 14.05.2019. године -захтев се одбацује

Закључак бр. 351-440-2019-V од 15.05.2019. године -захтев се одбацује

Закључак бр. 351-473-2019-V од 16.05.2019. године -захтев се одбацује

Закључак бр. 351-475-2019-V од 16.05.2019. године -захтев се одбацује

Закључак бр. 351-482-2019-V од 24.05.2019. године -захтев се одбацује

Закључак бр. 351-505-2019-V од 30.05.2019. године -захтев се одбацује

Закључак бр. 351-506-2019-V од 31.05.2019. године -захтев се одбацује

Закључак бр. 351-507-2019-V од 31.05.2019. године -захтев се одбацује

Закључак бр. 351-513-2019-V од 04.06.2019. године -захтев се одбацује

Закључак бр. 351-518-2019-V од 05.06.2019. године -захтев се одбацује

Закључак бр. 351-546-2019-V од 10.06.2019. године -захтев се одбацује

Закључак бр. 351-556-2019-V од 11.06.2019. године -захтев се одбацује

Закључак бр. 351-564-2019-V од 13.06.2019. године -захтев се одбацује

Закључак бр. 351-581-2019-V од 17.06.2019. године -захтев се одбацује

Закључак бр. 351-589-2019-V од 18.06.2019. године -захтев се одбацује

Закључак бр. 351-591-2019-V од 17.06.2019. године -захтев се одбацује

Закључак бр. 351-600-2019-V од 21.06.2019. године -захтев се одбацује

Закључак бр. 351-632-2019-V од 25.06.2019. године -захтев се одбацује

Закључак бр. 351-636-2019-V од 01.07.2019. године -захтев се одбацује

Закључак бр. 351-696-2019-V од 11.07.2019. године -захтев се одбацује

Закључак бр. 351-704-2019-V од 15.07.2019. године -захтев се одбацује

Закључак бр. 351-720-2019-V од 17.07.2019. године -захтев се одбацује

Закључак бр. 351-733-2019-V од 19.07.2019. године -захтев се одбацује

Закључак бр. 351-742-2019-V од 23.07.2019. године -захтев се одбацује

Закључак бр. 351-761-2019-V од 24.07.2019. године -захтев се одбацује

Закључак бр. 351-768-2019-V од 29.07.2019. године -захтев се одбацује

Закључак бр. 351-799-2019-V од 02.08.2019. године -захтев се одбацује

Закључак бр. 351-806-2019-V од 06.08.2019. године -захтев се одбацује

Закључак бр. 351-813-2019-V од 07.08.2019. године -захтев се одбацује

Закључак бр. 351-822-2019-V од 09.08.2019. године -захтев се одбацује

Закључак бр. 351-854-2019-V од 19.08.2019. године -захтев се одбацује

Закључак бр. 351-875-2019-V од 16.08.2019. године -захтев се одбацује

Закључак бр. 351-890-2019-V од 26.08.2019. године -захтев се одбацује

Закључак бр. 351-934-2019-V од 04.09.2019. године -захтев се одбацује

Закључак бр. 351-935-2019-V од 05.09.2019. године -захтев се одбацује

Закључак бр. 351-944-2019-V од 06.09.2019. године -захтев се одбацује

Закључак бр. 351-987-2019-V од 19.09.2019. године -захтев се одбацује

Закључак бр. 351-990-2019-V од 19.09.2019. године -захтев се одбацује

Закључак бр. 351-991-2019-V од 20.09.2019. године -захтев се одбацује

Закључак бр. 351-992-2019-V од 19.09.2019. године -захтев се одбацује

Закључак бр. 351-994-2019-V од 20.09.2019. године -захтев се одбацује

Закључак бр. 351-997-2019-V од 19.09.2019. године -захтев се одбацује

Званична интернет презентација