Povratak na Решења по чл.145 Закона

Захтев одбијен/одбачен

Закључак бр. 351-0002-2020-V од 13.01.2020. године -захтев се одбацује

Закључак бр. 351-0060-2020-V од 03.02.2020. године -захтев се одбацује

Закључак бр. 351-0075-2020-V од 07.02.2020. године -захтев се одбацује

Закључак бр. 351-0077-2020-V од 06.02.2020. године -захтев се одбацује

Закључак бр. 351-0111-2020-V од 19.02.2020. године -захтев се одбацује

Закључак бр. 351-0123-2020-V од 21.02.2020. године -захтев се одбацује

Закључак бр. 351-0129-2020-V од 24.02.2020. године -захтев се одбацује

Закључак бр. 351-0142-2020-V од 28.02.2020. године -захтев се одбацује

Закључак бр. 351-0179-2020-V од 09.03.2020. године -захтев се одбацује

Закључак бр. 351-0191-2020-V од 13.03.2020. године -захтев се одбацује

Закључак бр. 351-0206-2020-V од 17.03.2020. године -захтев се одбацује

Закључак бр. 351-0243-2020-V од 25.03.2020. године -захтев се одбацује

Закључак бр. 351-0258-2020-V од 03.04.2020. године -захтев се одбацује

Закључак бр. 351-0262-2020-V од 03.04.2020. године -захтев се одбацује

Закључак бр. 351-0344-2020-V од 05.05.2020. године -захтев се одбацује

Закључак бр. 351-0379-2020-V од 15.05.2020. године -захтев се одбацује

Закључак бр. 351-0408-2020-V од 22.05.2020. године -захтев се одбацује

Закључак бр. 351-0434-2020-V од 27.05.2020. године -захтев се одбацује

Закључак бр. 351-0467-2020-V од 08.06.2020. године -захтев се одбацује

Закључак бр. 351-0493-2020-V од 12.06.2020. године -захтев се одбацује

Закључак бр. 351-0514-2020-V од 23.06.2020. године -захтев се одбацује

Закључак бр. 351-0566-2020-V од 27.06.2020. године -захтев се одбацује

Званична интернет презентација