апр 11

У ДОРОСЛОВУ, НА БУНАРИМА У МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ И УЛИЦИ ПЕТЕФИ ШАНДОРА , ЗАБРАЊЕНО КОРИШЋЕЊЕ ВОДЕ ЗА САНИТАРНО-ХИГИЈЕНСКЕ ПОТРЕБЕ

Дорослово

Сомборско Одељење сектора за санитарни надзор и јавно здравље Покрајинског секретаријата за здравство, донео је решење о забрани коришћења воде која се користи за санитарно-хигијенске потребе на два бунара у Дорослову.

Према решењу санитарног инспектора  анализирани узорак воде за пиће на бунару Б-4

(Месна заједница, Николе Тесле 61)  у Дорослову садржи повећан број аеробних мезофилних бактерија и због тога је вода забрањена за санитарно-хигијенске потребе. Инспектор је наложио испирање бунара и поновно узорковање воде и микробиолошку анализу.

На бунару Б-6 (улица Петефи Шандора бр 113) у Дорослову  узоркована вода,  према извршеним анализама садржи велики број аеробних и мезафолних бактерија и бактерија фекалног порекла, због чега је вода забрањена за санитарно-хигијенске потребе. Инспектор је наложио  дезинфекцију и испирање бунара,  поновно узорковање воде и микробиолошку анализу.

Решење Покрајинског секретаријата доступно је у рубрици саопштења.

Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација