дец 07

РОК ЗА ИЗБОР ОРГАНА УПРАВЉАЊА У СТАМБЕНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА – 12. ДЕЦЕМБАР

У складу са одредбама Закона о становању и одржавању зграда, стамбене заједнице имају обавезу да до 12. децембра 2017. године изаберу  органе  управљања и изврше регистрацију.  Уколико стамбене заједнице не изаберу органе оправљања биће покренут поступак увођења принудне управе који ће водити Градска управа града Сомбора, односно надлежни Одсек за имовинско-правне и стамбене послове.

Одсек ће,  у складу са Законом о општем управном поступку,  именовати професионалног управника са листе Регистра професионалних управника,  који ће послове управљања вршити све док стамбена заједница не донесе одлуку о и збору управника или док не закључи уговор о професионалном управљању.

Поступак регистрације стамбене заједнице покреће се подношењем пријаве Одсеку за имовинско-правне послове који води Регистар стамбених заједница.

Уз пријаву је потребно приложити записник са седнице скупштине на којој је донета одлука о избору управника стамбене заједнице и доказ  о уплати административне таксе за регистрацију.

Додатне информације се могу добити  путем телефона: 025/468-267, а обавештење Одељења за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове  о поступку увођења принудне управе у стамбеним заједницама  које не изаберу органе управљања,  доступно је овде.

                                                                Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација