феб 03

РОК ЗА УПЛАТУ ПРВЕ РАТЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ 14. ФЕБРУАР

Подсећамо грађане Града Сомбора, обвезнике локалних јавних прихода, да рок за уплату прве аконтационе рате за 2020. годину истиче дана 14.02.2020. године.

Прво аконтационо задужење за 2020. годину у висини је обавезе за последње тромесечно задужење у 2019. години.

Позивамо пореске обвезнике да редовно измирују обавезе у складу са законом.

Обвезници пореза на имовину су имаоци права својине или другог права из члана 2. Закона о порезима на имовину, на непокретности на територији Града Сомбора која је предмет пореске обавезе.

Уредним измиривањем пореза грађани извршавају своју законску и грађанску обавезу и избегавају обрачун камате, као и наплату обавезе у поступку принудне наплате.

Средства наплаћена од локалних јавних прихода на територији Града Сомбора представљају изворни приход Града Сомбора и користе се за унапређивање квалитета живота грађана града.

Званична интернет презентација