јул 03

САВЕТ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ РАСПРАВЉАО О ДЕФИЦИТАРНИМ СТРУКАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА

Савет за запошљавање - 5. седница

Савет за запошљавање – 5. седница

Савет за запошљавање града Сомбора, као саветодавно тело у процесу  припрема новог круга стипендирања студената у школској 2018/2019. години,  данас  је размотрио  допис сомборске филијале  Националне службе за запошљавање (НСЗ) о дефицитарним струкама на подручју сомборске филијале, односно града Сомбора.

У допису сомборске филијале НСЗ,  на захтев Одељења за образовање Градске управе града Сомбора, наведено је да се не може издвојити ниједно занимање за које би се могло рећи да је дефицитарно „јер од почетка текуће године НСЗ – филијала Сомбор, није имала ниједну нереализовану пријаву потребе за запошљавањем одређеног кадра који није имала на евиденцији незапослених лица. Досадашње искуство и очекиване потребе за подручје које  покрива сомборска филијала, упућују на занимање из области информационих технологија, машинства грађевине и фармације“, наведено је у одговору НСЗ – филијала Сомбор.

Члановима Савета за запошљавање је предочено да су у текућој школској години као дефицитарна занимања са више бодова, бодована занимања дипл. инжењер електротехнике и рачунарства, дипл. професор математике, дипл. инжењер мехатронике, дипл. социјални радник и дипл. инжењер пољопривреде – заштита биља.

На предлог председника Савета Саве Дојића, надлежној комисији биће предложено да се наведена листа дефицитарних занимања  допуни  занимањима: дипл. професор физике и инжењер прехрамбене технологије.

Савет ће надлежној комисији предложити и да се преиспита  правилник на основу којег се бодују пријаве студената и то тако да се бодују пријаве студената друге, треће, четврте и старијих година студија, а не као до сада и пријаве студената прве године факултета.

На 5. седници Савета за запошљавање града Сомбора закључено је и да је потребно радити на томе да се предузећа заинтересују за дуално образовање и могућност обављање праксе средњошколаца у фирмама, те да је потребно и преиспитати потребу за појединим профилима у средњим школама.

Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација