СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА: ОДОБРЕН ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ

Sombor - Gradsko veće

Градско веће града Сомбора данас је одржало 111. седницу на чијем дневном реду се нашлo дванаест тачaка.

Између осталог, Градско веће донело је Одлуку о расписивању Јавног позива за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова које се осносе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградњу соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на територији Града Сомбора. Јавни позив за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова биће објављен у понедељак 08.08.2022. године и трајаће 21 дан од дана објављивања.

На данашњој седници Градско веће је, у складу са Одлуком о месним заједницама, дало сагласност за запошљавање у Месној заједници „Растина“, а прихватило је и захтев за изградњу мерно – регулационог сета и унутрашњих гасних инсталација, захваљујући којима ће зграда Месне заједнице „Кљајићево“ бити прикључена на грејање на гас.

Градско веће прихватило је шесте измене и допуне Решења о именовању чланова Штаба за ванредне ситуације града Сомбора, у складу са кадровским променама, а одобрили су и суфинансирање пројекта замене котла за централно грејање у Основној школи „Киш Ференц“ Телечка.