СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА: ПРИХВАЋЕН ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Градско веће града Сомбора одржало је данас 139. седницу на чијем дневном реду се нашлo 16 тачака.

Између осталог, Градско веће прихватило је предлог Програма коришћења средстава за заштиту животне средине Града Сомбора за 2023. годину. Према овом предлогу средства у износу од 14.000.000 динара, која су обезбеђена у градском буџету, расподелиће се за програме и пројекте праћења стања животне средине у оквиру којих ће се пратити квалитет ваздуха, ниво комуналне буке и квалитет површинских и подземних вода;  суфинансирање активности у области заштите животне средине кроз учешће града Сомбора у расписаним конкурсима покрајинских и државних институција и едукације и јачање свести о потреби заштите животне средине. Предлог Програма коришћења средстава за заштиту животне средине Града Сомбора за 2023. годину наћи ће се пред одборницима на некој од наредних седница Скупштине града.

На данашњој седници Градско веће дало је сагласност  на одлуку Надзорног одбора ЈКП „Чистоћа“ о дугорочном инвестиционом задуживању за набавку опреме. У плану је набавка три аутосмећара од 22m2 и један аутоподизач.

Градско веће одобрило је и предлог за расписивање Јавног позива за финансирање програма/пројеката који подстичу рад ловачких друштава и удружења на тероторији Града Сомбора. Јавним позивом предвиђено је финансирање програма и пројеката који обухватају следеће активности: старање о ловишту, трошкови чувања и одржавања ловишта; улагање у развој ловишта; узгој и заштита дивљачи; куповина и унос дивљачи у ловишта; закуп ловишта; текући трошкови удружења и унапређење рада удружења у области ловног туризма. Јавни позив ће ускоро бити објављен на званичном градском сајту.

На 139. седници чланови Градског већа прихватили су понуде ЈКП „Чистоћа“ за одржавање хигијене на јавним местима, ЈКП „Зеленило“ за кошење траве и растиња на банкинама општинских путева и одржавање јавних зелених површина у граду и насељеним местима, као и понуду ЈКП „Простор“ за вршење стручно – техничког надзора за 2023. годину