СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА: ПРИХВАЋЕН ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Градско веће града Сомбора одржало је данас 78. седницу на чијем дневном реду се нашло шест тачака.

Између осталог, Градско веће прихватило је Програм коришћења средстава за заштиту животне средине Града Сомбора за 2022. годину. Према овом Плану средства у укупном износу од 12.500.000,00 динара расподелиће се на финансирање мониторинга ваздуха и сузбијање инхалационих алергена, мониторинга подземних и надземних вода; мониторинг буке; едукације на тему заштите животне средине, као и за суфинансирање активности у области заштите животне средине кроз учешће града у расписаним конкурсима, као и финансирање пројеката.

На 78. седници Градско веће прихватило је предлог ЈКП „Простор“ за израду пројекта парцелације на катастарској парцели код Градске хале „Мостонга“ ради добијања површине градског грађевинског земљишта која је погодна за привођење намени, односно за изградњу новог спортског објекта.

Чланови Градског већа дали су и сагласност на запошљавање административног радника у МЗ „Телечка“ и рачуновође у МЗ „Бачки Моноштор“.