СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА: СПРЕМАН ГОДИШЊИ ПЛАН ЗА РАСПИСИВАЊЕ ЈАВНИХ КОНКУРСА

Градско веће града Сомбора одржало је данас 80. седницу на чијем дневном реду се нашло четрнаест тачака.

Чланови Градског већа прихватили су Годишњи план расписивања јавних конкурса који су од јавног интереса за Град Сомбор у 2022. години, као и предлоге за расписивање јавних конкурса за  финансирање и суфинансирање у области спорта; пројеката, програма и манифестација у култури; програма и пројеката удружења из области социјалне и здравствене заштите, као и за реализацију Локалног акционог плана за децу у 2022. години. Ова четири јавна конкурса биће објављена у петак, 14. јануара, на званичном сајту Града Сомбора, као и у „Сомборским новинама“, а ускоро се очекује и расписивање осталих градских конкурса.

Градско веће прихватило је предлог за доношење правилника у складу са Законом о буџетском систему и Одлуком о буџету Града Сомбора за 2022. годину, којима се регулишу поступци доношења и измена финансијских планова директних и индиректних корисника буџета града; начин коришћења средстава са подрачуна, односно рачуна Консолидованог рачуна трезора града Сомбора; начин и поступак преноса неутрошених буџетских средстава на рачун извршења буџета града Сомбора за 2022. годину, а прихваћени су  и финансијски планови из области друштвених делатности за 2022. годину.