СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА: УСКОРО РАСПИСИВАЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ СПОРТА

Градско веће града Сомбора одржало је данас, 142. седницу на чијем дневном реду се нашлo 25 тачака.

Између осталог, Градско веће прихватило је предлог за расписивање конкурса за суфинансирање програма у области спорта у 2023. години. Путем конкурса Град Сомбор ће суфинансирати годишње програме клубова, као и стипендије најперспективнијих младих спортиста, за шта је у градском буџету обезбеђено укупно 64.000.000. динара.

На данашњој седници, Градско веће усвојило је Локални акциони план запошљавања града Сомбора за 2023. годину. Према овом плану, предвиђене су следеће мере активне политике запошљавања:

  • Субвенције за самозапошљавање незапослених лица ради оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва, као и за оснивање привредног друштва, уколико оснивач заснива у њему радни однос, за шта је предвиђено укупно 9.900.000,00 динара, односно 33 субвенције за 33 радна места. 5.000.000,00 динара обезбеђено је Одлуком о буџету Града Сомбора за 2023. годину, док се преостали део средстава у износу од 4.900.000,00 динара планира кроз учешће у суфинансирању код Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.
  • Субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима код послодаваца, за шта је предвиђено укупно 1.800.000,00 динара, односно 9 субвенцијa за 9 нових радних места. 1.000.000,00 динара обезбеђено је Одлуком о буџету Града Сомбора за 2023. годину, док се преостали део средстава у износу од 800.000,00 динара планира кроз учешће у суфинансирању код Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.
  • Јавни радови у сеоским подручјима у области одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и одржавања и заштите животне средине и природе, за које је предвиђено 12.700.000,00 динара, за радно ангажовање 29 лица.

Градско веће прихватило је извештаје о реализованој финансијској подршци удружењима током 2022. године, путем јавних конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката, програма и нанифестација у култури; очување културног наслеђа и развоја савременог начина интерпретације локалних обичаја и традиција; пројеката и програма удружења из области социјалне и здравствене заштите; реализацију Локалног акционог плана за младе и Локалног акционог плана за децу.

На 142. седници чланови Градског већа прихватили су понуду ЈКП „Чистоћа“ за послове зоохигијене и одржавање  неактивних гробаља у граду и насељеним местима и понуде ЈКП „Зеленило“ за одржавање јавне расвете уграду и насељеним местима, са декоративном расветом за божићне и новогодишње празнике и табли са називима улица. Такође, Градско  веће прихватило је и понуде ЈКП „Зеленило“ за осветљавање дела трим стазе и појачање осветљења терена за кошарку у Алекса Шантићу, изградњу вежбалишта са фитнес справама на отвореном у Партизанској улици у Сомбору, осветљавање дела улице Жарка Зрењанина – Блок 3 у Гакову, као и за осветљавање терена код ОШ „Доситеј Обрадовић“ у Сомбору, што су неки од пројеката партиципативног буџетирања за 2023. годину.