СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА: УСКОРО РАСПИСИВАЊЕ КОНКУРСА ЗА НАБАВКУ САДНИЦА ЛАВАНДЕ И ОПРЕМЕ ЗА ПЧЕЛАРСТВО

Градско веће града Сомбора данас је одржало 99. седницу на чијем дневном реду се нашлo 17 тачaка.

Између осталог, Градско веће усвојило је предлоге за расписивање конкурса за доделу средстава за набавку нових пчелињих друштава и опреме за пчеларство и конкурса за доделу бесплатних садница лаванде. Конкурс за набавку нових пчелињих друштава и опреме за пчеларство намењен је пољопривредним произвођачима који се баве узгојем пчела на територији Града Сомбора и уписани су у Регистар пољопривредних газдинстава. Град ће суфинансирати 50% вредности инвестиције, а за овај конкурс обезбеђена су средства у укупном износу од 1.500.000,00 динара.

На конкурс за набавку бесплатних садница лаванде моћи ће да се пријаве пунолетна лица која имају пребивалиште на територији Града Сомбора и власници су или закупци/корисници (на период од најмање 10 година) минимално 500 m2 обрадивог пољопривредног земљишта. Минималан број бесплатних садница лаванде по једној пријави, односно по једном кориснику износиће 1.000 комада, а за реализацију Конкурса за доделу бесплатних садница лаванде на територији града Сомбора у 2022. години, предвиђен је укупан износ oд 500.000,00 динара у градском буџету.

Градско веће прихватило је и предлог за расписивање Јавног конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката за реализацију Локалног акционог плана за младе у 2022. години. Право учешћа на конккурсу имаће удружења која спроводе активности и имају седиште на подручју Града Сомбора, која у статуту удружења у циљевима недвосмислено имају наведен рад са младима и чији предложени програм/пројекат даје допринос у реализацији приоритета Локалног акционог плана за младе.

Конкурси ће бити ускоро расписани.

На 99. седници Градско веће прихватило је понуду ЈКП „Простор“ за изградњу надстрешница на аутобуским стајалиштима у Обзиру, Жарковцу и Чонопљи, а прихваћена је и понуда ЈКП „Зеленило“ за кошење траве и растиња на банкинама општинских путева за 2022. годину.