СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА: УСВОЈЕНА ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ И ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА

У Великој сали зграде Жупаније данас је одржана 23. седница Скупштине града Сомбора. Седницом је председавао Зоран Рус, a oдборници су одлучивали о 18 тачака дневног реда.

Између осталог, Скупштина града прихватила је Програм подршке за спровеђење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Сомбора за 2023. годину, којим је планирано да се путем конкурса подржи развој пчеларства. Укупна средства која су обезбеђена у градском буџету износе 3.000.000,00 динара, од чега је 1.000.000,00 динара намењено пољопривредним произвођачима са територије града Сомбора који се баве узгојем пчела и производњом меда за набавку нових пчелињих друштава и опреме у пчеларству, а 2.000.000,00 динара удружењима пчелара са територије града Сомбора за набавку нових машина и опреме у сектору пчеларства, а који буду испунили услове на расписаним јавним конкурсима и остварили право на доделу средстава.

На 23. седници, Скупштина града усвојила је Одлуку о завршном рачуну буџета Града Сомбора за 2022. годину са консолидованим извештајем о трошењу средстава буџетских корисника. Одлука утврђује да је извршење градског буџета 94,62% у односу на планирани буџет, где укупно остварени текући приходи, примања и пренета средства износе  4.370.594.929 динара, а укупно извршени текући расходи  и издаци износе 4.175.331.992 динара.

Одборници су прихватили извештаје о раду и финансијском пословању Апотекарске установе Сомбор, Центра за социјални рад Сомбор, Центра за пружање услуга социјалне заштите града Сомбора, Центра за стручно усавршавање запослених у образовању Сомбор, Галерије „Милан Коњовић“, Градске библиотеке „Карло Бијелицки“, Културног центра „Лаза Костић“, Градског музеја Сомбор, Народног позоришта Сомбор, Историјског архива Сомбор, као и Спортског центра „Соко“ за 2022. годину.

На данашњој седници Скупштине града потврђен је мандат одборника Жељка Милојевића, а у оквиру тачке избори и именовања, за директора Народног позоришта Сомбор именована је Бојана Ковачевић.