СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАКАЗАНА ЗА 18. МАЈ

Председник Скупштине града Сомбора прим. др Зоран Парчетић упутио је одборницима сазив за 25. седницу. Према сазиву седница ће се одржати 18. маја 2018. године, са почетком у 9.00 часова у великој сали локалне самоуправе, Трг цара Уроша 1, Сомбор.

Одборници ће размотрити и одлучити о 14 питања из делокруга рада Скупштине, a прва тачка дневног реда је Предлог Одлуке о завршном рачуну буџета града Сомбора за 2017. годину.

Одборници ће одлучити и о Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта града Сомбора за 2018. годину, предлогу  Решења о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини за 2018. годину, као и предлогу Решења о обрзовању Комисије за израду предлога Програма  заштите, уређења и коришћења пољпривредног земљишта у 2019. години.

Пред одборницима ће се наћи и извештаји о раду за  2017. годину и то:  Градоначелнице и Градског већа града Сомбора, Туристичке организације, Предшколске установе „Вера Гуцуња“, Градског правобранилаштва, Заштитника  грађана града Сомбора, те извештаји о раду и пословању јавних установа из области друштвених делатности.

Одборници ће одлучити и о другим питањима назначеним у сазиву седнице Скупштине града.

Сазив за 25. седницу Скупштине града доступан је овде.

Послови информисања и односа са јавношћу