СКУПШТИНА УСВОЈИЛА ДЕВЕТОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА У 2017. ГОДИНИ

Одборници усвојили деветомесечни извештај о извршењу Одлуке о буџету града у 2017. години
Одборници усвојили деветомесечни извештај о извршењу Одлуке о буџету града у 2017. години

Одборници усвојили деветомесечни извештај о извршењу Одлуке о буџету града у 2017. години

Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Сомбора у периоду јануар-септембар 2017. године, одборницима је поднео Сава Дојић, члан Градског већа за област финансија и привреде. Дојић је навео да су приходи у првих девет месеци остварени у износу од 1.744.720.050,00 динара, те да су у структури текућих прихода најзаступљенији приходи од пореза који чине 67,76  одсто  остварених текућих прихода, трансфери чине 20,34 одсто, а други приходи 11,9 одсто прихода.

Дојић је навео да је Управа за капитална улагања АПВ, током 2017. године, одобрила значајна средства.  За пројекат „Изградња резервоара и црпне станице у насељеном месту Светозар .Милетић“ одобрено је 41.305.955,62 динара, пројекат „Изградња дела магистралног водовода Стапар-Дорослово“, деоница 3 износ од 50.000.000,00 динара и за „Иинфраструктурно опремање индустријске зоне у Сомбору“  81.595.176,54 динара. Дојић је навео и да наведена средства до израде извештаја нису реализована, те да прилив средстава Управе за капитална улагања  великим делом зависи од деловања републичкких органа и да локална самоуправа не може ажурније реаговати и утицати на њихову наплату.

У истом периоду расходи буџета су извршени у износу од  1.635.669.193,00 динара и у односу на годишњи план остварени са  54,96 одсто

Према глобалној расподели извршених расхода, највише средстава реализовано је у комуналној области и то 504,6 милиона, следе области друштвених делатности и образовања са по 20,3 одсто реализације планираних средстава, у укупним расходима  Градска  управа, Градско  веће,  Скупштина  града и Градски  правобранилац  учествују са 16,4 одсто, те расходи опште намене  7,5 одсто.

Одборници су, без расправе, прихватили Извештај о извршењу Одлуке буџета града Сомбора за период јануаар-септембар 2017. Године.

Након образложења Мирослава Ковачића, члана Градског већа за област комуналне делатности и инвестиција, одборници су донели Одлуку о првим изменама и допунама одлуке о припреми и дистрибуцији воде за пиће, одвођењу и пречишћавању употребљених вода и одвођењу атмосферских вода на подручју града Сомбора.

Одборници су донели и Стратешки план комуналне полиције града Сомбора за период 2018-2023. године и за вршиоца дужности директора СЦ „Соко“ именовали Душка Секулића.

                                                        Послови информисања и односа са јавношћу